Εθνικό Κτηματολόγιο

"Το μεγαλύτερο απ'τα μεγάλα έργα"

Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;
- Γενικές πληροφορίες για το Εθνικό Κτηματολόγιο
- Στατιστικά Στοιχεία
- Η διαδικασία της λειτουργίας του Κτηματολογίου
- Απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα

Η Συμμετοχή της Ερατοσθένης Α.Ε.
- Οι δραστηριότητες της εταιρείας στα πλαίσια του
  Εθνικού Κτηματολογίου

Ενημέρωση των Ιδιοκτητών
- Ειδικές πληροφορίες για τους Δήμους / Κοινότητες
  των οποίων την Κτηματογράφηση έχει αναλάβει η
  ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε.


Copyright © 1998-2002 EraNET. All rights reserved. - Email: kthmatologio@eranet.gr
Ενημέρωση: 11/06/02
Go!