ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΗ

Στο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνεται περιγραφή των ενημερώσεων του πλοηγήσιμου χάρτη πανελλαδικής κάλυψης, στην τρέχουσα έκδοση.

Δημοσίευση: 21 Νοεμβρίου 2019 (v5.50)

Το σύνολο των οικισμών της χώρας διαθέτει πλοηγήσιμο οδικό δίκτυο (συνολικό μήκος πλοηγήσιμου οδικού δικτύου 412.000 χλμ).

  • ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
  • ΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Για περισσότερες λεπτομέρεις για την έκδοση αυτή, διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.

Περιλαμβάνεται το σύνολο των οκισμών (πόλεις/κωμοπόλεις/χωριά) της χώρας (δείτε τον πίνακα των ενημερώσεων για τις μεγαλύτερες πόλεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση).

Σημείωση: Έχει περιληφθεί η πλειοψηφία των παρατηρήσεων των χρηστών που παραλήφθηκαν μέχρι 15/9/2019. Τυχόν παρατηρήσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί θα ενσωματωθούν στην επόμενη αναβάθμιση.
 

Προηγούμενες εκδόσεις:
5.30 - δημοσιεύθηκε την 04/02/19
5.20 - δημοσιεύθηκε την 27/07/18
5.00 - δημοσιεύθηκε την 22/06/17
4.50 - δημοσιεύθηκε την 22/07/16
4.20 - δημοσιεύθηκε την 01/02/16
4.10 - δημοσιεύθηκε την 22/07/15
4.00 - δημοσιεύθηκε την 05/03/15
3.30 - δημοσιεύθηκε την 04/07/14
3.20 - δημοσιεύθηκε την 28/03/14
3.10 - δημοσιεύθηκε την 20/11/13
3.05 - δημοσιεύθηκε την 15/07/13
3.00 - δημοσιεύθηκε την 31/05/13
2.40 - δημοσιεύθηκε την 18/07/12
2.30 - δημοσιεύθηκε την 20/01/12
2.20 - δημοσιεύθηκε την 07/11/11
2.10 - δημοσιεύθηκε την 02/08/11
2.00 - δημοσιεύθηκε την 26/05/11
1.99 - δημοσιεύθηκε την 10/12/10
1.97 - δημοσιεύθηκε την 20/07/10
1.95 - δημοσιεύθηκε την 22/03/10
1.91 - δημοσιεύθηκε την 02/02/10
1.90 - δημοσιεύθηκε την 17/12/09
1.85 - δημοσιεύθηκε την 26/10/09
1.80 - δημοσιεύθηκε την 31/07/09
1.70 - δημοσιεύθηκε την 14/04/09
1.60 - δημοσιεύθηκε την 08/12/08
1.50 - δημοσιεύθηκε την 13/10/08
1.40 - δημοσιεύθηκε την 07/07/08
1.30 - δημοσιεύθηκε την 28/03/08
1.25 - δημοσιεύθηκε την 17/12/07
1.20 - δημοσιεύθηκε την 21/10/07

[Κλείσιμο]

Rule

Copyright © 2001-2020 GeoData Α.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.